Posted by on Oct 15, 2013 in | 0 comments

Návrh zástavby hradebního příkopu v Mikulově urbanisticky navazuje na původní lánové uspořádání zástavby, čímž propojuje historické objekty nad hradbami města s novou zástavbou. Funkční náplň řešeného území je zaměřena převážně na kulturní a umělecké aktivity, které by mohly doplňovat hlavní vinařskou náplň regionu.

Návrh nového využití hradebního příkopu přináší do prostředí prostory restaurace s pódiem pro malá koncertní vystoupení, multifunkční sál s využitím například jako přednášková místnost, experimentální studio, aukční síň,…

Hlavním přínosem místu jsou nová galerie, propojená s původním objektem hasičské zbrojnice, ateliéry s ubytováním pro umělecká sympózia a školy zaměřené na umění. Tyto ateliéry hmotově propojují obě části města, nad i pod hradbou. Nemalým přínosem nového řešení je vytvoření odpočinkové zóny v podobě parku, který využívá přístupu k nově odkrytému potoku.