Posted by on Oct 8, 2013 in | 0 comments

Návrh scény domu kultury v Liberci pro akci Miss Liberec 2012 byl inspirován textiliemi a světlem. Barevné řešení návrhu vycházelo z loga organizace Miss, tedy bílé a bordové.

Jelikož jsme chtěli vytvořit dojem mnohem hlubší scény, než nám dovolovaly možnosti, využil jsem vrstvení materiálů a jejich prosvěcování. Dalším prvkem scény bylo vytvoření vyvýšené části scény a schodů. Ty byly umístěny v pravé části scény. Na protější straně jsem se rozhodl navrhnout jako asymetrický prvek horizontálním schodům “světelné sloupy” pomocí mikrotenové fólie.

Jedním z hlavních požadavků bylo potlačit tvar portálu scény domu kultury. Čehož jsem docílil umístěním reklamních panelů, projekce a drapérie. Drapérie byla použita pro zjemnění i v čele pódia.