Posted by on Oct 8, 2013 in | 0 comments

Rodinný dům v Oldřichově v Hájích je navrhován pro mladý manželský pár s velkou zálibou v zemědělství a hlavně chovu koní. Návrhem stavby jsem se snažil vyřešit velké převýšení pozemku a vytvořit klidové zóny kolem domu v návaznosti na vnitřní prostory. Stavba je funkčně i hmotově rozdělena do dvou částí. První, obytná, část vychází z archetypu domu se sedlovou střechou s výrazným vertikálním projevem ve štítové stěně. Druhá, technická, část objektu je věnována skladovým, parkovacím prostorům a stájím pro koně. Technická část domu má obdélníkový tvar a zelenou pochozí střechu, která opticky potlačuje velkou hmotu technického zázemí stavby.