Posted by on Oct 15, 2013 in | 0 comments

Jako téma své diplomové práce jsem si vybral návrh dostavby Sokolovského náměstí v Liberci. Jako funkční náplň nově navrhovaných objektů jsem zvolil vzhledem k blízkosti základní umělecké školy, která nemá dostatečné kapacity, Umělecké centrum.

Toto místo jsem zvolil z důvodu umístění v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí a významných staveb, které se na Sokolovském náměstí nacházejí. V současné době je náměstí užíváno z převážné většiny jako parkoviště a vzhledem k tomuto využití z této lokality vymizely všechny městotvorné provozy jako jsou kavárny, restaurace,…

Nově navrhované umělecké centrum se skládá z několika samostatných provozů, které jsou propojeny suterénním prostorem a podzemním parkovištěm, díky kterému jsem umožnil vrátit náměstí lidem a společenskému životu. Tvarové řešení objektu vychází z návazností na okolní stavby s ponecháním úzkých uliček, které umožňují plynulý průchod do vnitřních prostorů bloku.

Součástí uměleckého centra je dvoupatrová kavárna, galerijní prostory v přízemí i suterénu, na které navazuje výtvarná část centra, dále divadelní sál v podkroví, a knihovna a setkávací prostor v suterénu, společné pro taneční a divadelní školu, samozřejmostí jsou sklady a zázemí školy s kabinety a šatnami. V prostorách výtvarné části jsou vymezeny také komerční prostory s výtvarnými potřebami.

Dopravní průchodnost místem jsem nemohl jednoduše uzavřít, ale snažil jsem jej omezit pomocí odstupů mezi stavbami, vytvořením příčného prahu při vjezdu i výjezdu z lokality a použitých povrchových materiálů v podobě betonových panelů a kamenného dláždění. Pro celkové sjednocení náměstí, které je v současnosti rozděleno asfaltovou komunikací, jsem použil kamennou dlažbu a pojezdové pruhy jsem vymezil pouze svítícími prvky, patníky. V návrhu jsem řešil také prostor kolem kostela sv. Antonína a Malého náměstí u kostela sv. Kříže. Oba zmíněné prostory jsem vyčistil od stálých parkovacích ploch a doplnil solitérní zelení.

Spojujícím prvkem celého návrhu je použití lamel, které umožňují zastínění prosklených fasád centra a plynule přecházejí do plochy náměstí v podobě betonových obdélníků. Některé z těchto prvků lze využít k upevnění výstavních panelů, pro veřejné vernisáže a prezentace. Součástí návrhu náměstí je samozřejmě také vodní prvek, který se nachází v předprostoru střední průmyslové školy stavební a díky umístění v severním rohu náměstí je vodní plocha převážnou dobu na slunném místě. Vodní plocha se opakuje také v prostoru vnitrobloku, mezi kavárnou a galerií, a slouží jako nepřímé osvětlení galerijního prostoru v suterénu.