Ing. arch. Tomáš Pfeifer
* prosinec 1983

Studio Just design jsem založil v polovině roku 2013 po předchozích zkušenostech z vlastní tvorby, projektového ateliéru, bakalářského studia na fakultě umění a architektury na TUL v Liberci a magisterského studia na fakultě architektury na ČVUT v Praze.

Ve své tvorbě se zabývám všemi odvětvími designu různých měřítek , od návrhu grafiky, scénografie, rodinných domů, interiérů, až po větší architektonické celky.
Svým klientům nabízím osobní přístup s komplexními službami. Při spolupráci s klienty kladu velký důraz na porozumění a vytvoření kvalitního návrhu již v průběhu studie, který nadále rozvíjíme v další stupně projektové dokumentace.

Kromě vytvoření návrhů v různých stupních projektové dokumentace mezi mé služby patří osobní konzultace při výběrech vhodných prostorů, či konzultace nad interiéry.