Posted by on Oct 14, 2013 in | 0 comments

Návrh nového přístaviště v Praze Podolí urbanisticky navazoval na okolní zástavbu tak, aby u přilehlé komunikace tvořil uliční zástavbu s návazností na městotvornou linii staveb. Výrazným prvkem návrhu bylo, kromě výrazně pravoúhlého tvaru, pojetí fasády, která je tvořena ocelovou sítí a odkazuje na sítě a rybolov. Dispozice stavby je z velké části věnována parkování jak pro automobily, tak též pro jachty v zimních měsících. Komerční část objektu je vykonzolována nad terén a tvořena dvěma patry, které nabízejí zázemí klubu i veřejnosti v podobě restaurace s výhledem do mariny, kanceláří klubu, ubytovací kapacity a šatny.