Posted by on Oct 15, 2013 in | 0 comments

Návrh ideového designu nazvaného water tent, tedy vodní stan, vyšel z podnětu využití rekultivace původního uhelného dolu u města Most a nalezení nového využití okolí vzniklého jezera.

V průběhu procesu navrhování jsem si uvědomil, že tento design sice vychází z návrhu pro město Most, ale vzniklý design není nikterak vázaný k místu. Proto jsem pro účel prezentace použil místa po celém světě.

V souladu s velkou vodní plochou jsem se rozhodl využít tento prostor pro rekreační a ubytovací účely, ale z důvodů zřetelné snahy o rekultivaci krajiny toho to místa jsem upustil od klasického pojetí areálu kempu a moje snaha se ubírala směrem k využití samotné vodní hladiny. Mým záměrem bylo ponechat pohyb a život na jezeře po celý den ale i noc, díky tomu se povedlo dostat na hladinu také světlo.

Výsledkem návrhu je WATER TENT, obytná kole plovoucí po vodě. Jedná se o kouli z polykarbonátu o průměru 3 metry, která má na svém povrchu systém trojúhelníkových ploch, ty způsobují odpor proti hladině a umožňují tím pohyb tělesa. Kouli je možno otevřít na dvě polokoule elektromotorem a soustavou ozubeného soustrojí zapuštěném v plášti. Hlavní částí plavidla je podlážka, ve které je navržena sestava vyklápěcího sedacího nábytku, je zde umístěna baterie důležitá pro celkový provoz a hlavně je do této hmoty zabudovaný motor a robotický pohon se všesměrovými koly. Do boční strany podlážky je po obvodu zapuštěno nepřímé osvětlení, které se rozptyluje po vnitřním povrchu koule do prostoru.

Pohon tělesa funguje díky všesměrovým kolům, zevnitř opřeným do pláště koule, kterou svým pohybem roztočí v požadovaném směru. Všesměrová kola se v době bez nuceného pohybu volně protáčí a nahrazují tím ložiskové uložení, při otevírání koule se kvůli stabilitě dokáží zaaretovat v určité poloze. Celé plavidlo je ovládáno přenosnou navigací.

Samotný plášť koule váží pouze 70 kilo a kvůli vstlaku by neměl žádný ponor, proto je podlážka navržena z hliníku a společně s motorem umožňuje ponor a dostatečné těžiště pro stabilitu na hladině.
Koule je navržena z průhledného dutinkového polykarbonátu a pro možnost soukromí a spánku je mezi dvěma vrstvami polykarbonátu vrstva tekutých krystalů, které se při napětí stávají neprůhlednými.